Privacy, Persoonsgegevens en Cookieverklaring

Algemeen

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is Kitsch Club BVBA, RPR Brugge, BTW BE0816.800.376, gevestigd te 8300 Knokke, Graaf Jansdijk 268 (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd). Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’). Wij houden het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt en elk nieuw bezoek aan deze website zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website. Door het bezoek aan de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid en geeft u toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via info@kampingkitschclub.be.

Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, op de hierna beschreven wijze:

(i) Identificatiegegevens. Gegevens waarmee u zichzelf registreert (voor het abonneren op onze nieuwsbrief, voor het versturen en publiceren van uw reacties op onze website) of anderszins identificeert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw naam, pseudoniem, email en sociale media account van onder andere Facebook, Instagram of Twitter. (ii) Uitdrukkelijk opgegeven gegevens. Wij verwerken ook gegevens die door u uitdrukkelijk opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via sociale media profielen; (iii) Automatisch vergaarde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van onze producten en diensten; (iv) Cookies. Wij gebruiken cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van onze online diensten te verbeteren. U kan de browserinstellingen van uw computer zelf aanpassen om de verwerking van cookies te beheren.

De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden: (i) het gebruik in het algemeen van onze website, (ii) de publicatie van uw reacties indien u reacties instuurt via de website, sociale media, email of ander communicatiemiddel, (iii) om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden; (iv) om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners en leveranciers. De u betreffende persoonsgegevens kunnen met het oog op voormelde doeleinden doorgegeven worden aan onze partners en leveranciers.

U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van u betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via info@kampingkitschclub.be. of via post naar voormeld postadres.

Copy link
Powered by Social Snap