Hot Marijke opgenomen in de Vlaamse Canon

Drie jaar werk kostte het maar de Vlaamse Canon is eindelijk klaar. Het 300 pagina's tellende boek met ankerpunten uit de Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen bevat naast tal van voor de hand liggende keuzes ook enkele verrassingen.

De Canon bestrijkt een periode van ongeveer 12.000 jaar geleden tot het hier en nu.
Onder de zestig gekozen gebeurtenissen, data, personen, tradities, boeken, voorwerpen en kunstwerken die het Vlaanderen van vandaag bepalen bevinden zich onder meer ‘De slag om Vlaanderen’, ‘Rock Werchter’, het ‘Lam Gods’, ‘lintbebouwing’ en ‘Ons Kookboek’.

Ietwat verrassend verschijnt ook ‘Hot Marijke’ in het lijvige werkstuk. Verrassend omdat er bij aanvang de intentie was om geen levende personen op te nemen in de Canon. Waarom daar dan een uitzondering op werd gemaakt? We vroegen het historicus Emmanuel Gerard (KU Leuven) die het voorzitterschap en samenstelling van de expertencommissie op zich nam.

‘Het opnemen van Hot Marijke in de Vlaamse canon is een controversiële stap geweest, maar er zijn goede argumenten te geven waarom deze keuze terecht is.

Ten eerste heeft Hot Marijke een belangrijke rol gespeeld in het openbreken van taboes en het bespreekbaar maken van seksualiteit in Vlaanderen. Ze heeft als sekswerker en seksuologe veel kennis en ervaring opgedaan en deelt deze openlijk met het publiek. Door haar openheid en haar werk heeft ze een bijdrage geleverd aan de seksuele emancipatie van Vlaanderen.

Ten tweede heeft Hot Marijke een bijzondere plaats in de Vlaamse populaire cultuur. Ze heeft als geen ander de aandacht getrokken van de media en het publiek en heeft een iconische status verworven. Haar optredens en verschijningen in verschillende televisieprogramma’s, tijdschriften en films hebben haar een bekendheid gegeven die verder reikt dan de wereld van de seksuele voorlichting.

Ten derde heeft Hot Marijke met haar werk en haar persoonlijkheid een positieve invloed gehad op de samenleving. Ze heeft laten zien dat sekswerk een legitiem beroep kan zijn en heeft zich ingezet voor de rechten en de veiligheid van sekswerkers. Daarnaast heeft ze zich actief ingezet voor goede doelen, zoals het ondersteunen van organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van seksueel geweld.

Ten slotte is Hot Marijke een voorbeeld van een succesvolle zelfstandige vrouw die haar eigen weg gaat en haar eigen keuzes maakt. Ze heeft laten zien dat je als vrouw niet afhankelijk hoeft te zijn van anderen en dat je je eigen leven vorm kunt geven op een manier die bij je past. Dit is een belangrijke boodschap in een tijd waarin gendergelijkheid en empowerment van vrouwen steeds belangrijker worden.’

Het is volgens minister van Onderwijs Ben Weyts onvermijdelijk dat er stevige discussies komen over de Canon, meer nog, hij juicht ze zelfs toe. ‘Een canon is altijd een verzameling van keuzes. Op die keuzes kan je altijd kritiek hebben. Met wat hier allemaal niet in staat, kan je bibliotheken vullen. Dat Hot Marijke tussen deze zestig ankerpunten staat is naar mijn mening dan ook meer dan verdiend”, zegt de N-VA-minister.

Met andere woorden de zoveelste straffe realisatie van Vlaanderens bekendste Marijke.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copy link
Powered by Social Snap